Dodávatelia
Automatické pištole

Automatické pištole sú jedným z hlavných programov tohto švedskeho výrobcu aplikačnej techniky. Ich uplatnenie je pri robotickej aplikácii náterových hmôt v automobilovom priemysle, ale sú aj súčasťou striekacích automatov v drevárskom a v nábytkárskom priemysle. Pri ich vývoji bol kladený dôraz na dlhú životnosť, minimálnu potrebu servisu a hlavne na vysokú účinnosť v procese aplikácie náterových hmôt.

Nízkotlakové automatické pištole Vysokotlakové automatické pištole
Katalóg Katalóg

Ecco 70 (Manuál)


Ecco 380A (Manuál)
Ecco 75 (Manuál)Ecco 380AA (Manuál)


Automatické pištole ECCO sú navrhnuté tak, aby objem náterovej hmoty, ktorý sa nachádza vo vnútri pištole bol čo najmenšieho objemu. Touto konštrukciou je zabezpečené, že pri automatickom premývaní a výmene náterovej hmoty dochádza k minimálnym stratám. Táto konštrukcia na jednej strane šetrí spotrebované náterové hmoty a taktiež na druhej strane životné prostredie.