Dodávatelia

Lepidlá D2

RAKOLL® Express 25 Plus
Lepidlo na tvrdé drevo, univerzálne použiteľné pre sedací nábytok a ostatné náročné spoje.

Vlastnosti
RAKOLL® Express 25 Plus je vysoko hodnotné PVAc lepidlo, ktoré dosahuje veľmi dobré konečné pevnosti spoja. Škáry zlepené lepidlom RAKOLLR Express 25 Plus sa vyznačujú veľmi dobrou odolnosťou proti dynamickému zaťaženiu pri súčasnom statickom zaťažení.

Príprava dreva
Pri tvrdom dreve musí byť dodržaná vlhkosť dreva 8 - 10 %. Hobľovanie, spájanie a lepenie by malo byť podľa možnosti uskutočnené v ten istý deň.

Nános lepidla
RAKOLL® Express 25 Plus sa zvyčajne nanáša jednostranne, rovnomerne štetcom alebo iným nanášacím zariadením.Pri masíve z tvrdého dreva a u exotických drevín, odporúčame obojstranný nános.


Technické listyRAKOLL® Express D 2
Univerzálne lepidlo na plošné lepenia, škárovku a laťovky, korpusové a montážne spoje za použitia vysokofrekvenčného a odporového ohrevu.

Vlastnosti
RAKOLL® Express D2 je PVAc lepidlo so stredným otvoreným časom. Vytvára elastické škáry s vysokou pevnosťou.

Príprava dreva Pri tvrdom dreve musí byť dodržaná vlhkosť dreva 8 - 10 %. Hoblovanie, spájanie a lepenie by malo byť podľa možnosti uskutočnené v ten istý deň.

Nános lepidla
RAKOLL® Express D2 sa zvyčajne nanáša jednostranne, rovnomerne štetcom alebo iným nanášacím zariadením.


Technické listyRAKOLL® Express PK
Lepenie dreva a drevených materiálov - plošné zalisovanie dyhy, vrstvených matriálov a tvrdých DVD, nalepovanie masívu, škárovanie aj za tepla v lisoch.

Vlastnosti
RAKOLL® Express PK je špeciálne lepidlo s veľmi rýchlym vytvrdzovaním, ktoré umožňuje krátke lisovacie časy. Vytvára elastické škáry s vysokou pevnosťou a zvlášť sa osvedčilo pri plošnom lepení v taktových lisoch s krátkym taktom a pri lepení korpusov.

Príprava dreva
Pri tvrdom dreve musí byť dodržaná vlhkosť dreva 8 - 10 %.

Nános lepidla
RAKOLL® Express PK sa zvyčajne nanáša jednostranne, rovnomerne štetcom alebo iným nanášacím zariadením. Pri masíve, tvrdom a exotickom dreve odporúčame obojstranný nános.


Technické listyRAKOLL® FOLIENKLEBER HE/R
RAKOLL® FOLIENKLEBER HE/R veľmi vhodný na povrchovú úpravu dreva a drevných materiálov PVC - a papierovými fóliami. Vyznačuje sa rovnomernou, hladkou plochou a dobrou odolnosťou voči zvýšenej teplote.

Oblasť použitia
RAKOLL® FOLIENKLEBER HE/R je disperzné lepidlo na báze kopolymérov vinylacetátu so špecifickou priľnavosťou na PVC a osvedčil sa svojimi výhodnými vlastnosťami pri spracovaní, zvlášť pri práci na kašírovacích zariadeniach pre fólie. Kvôli svojmu vysokému obsahu sušiny veľmi rýchlo vytvrdzuje.

Postup pri používaní
Je potrebné riadiť sa odporúčaním výrobcu fólií. Fólie musia spĺňať kvalitatívne podmienky pre dyhy z umelej hmoty pre povrchovú úpravu dreva a drevných materiálov II/67 podľa Zväzu nemeckého priemyslu fólií z umelých hmôt a povrchovej úpravy.


Technické listy