Dodávatelia

RAKOLL ISARIT

ISARIT E 1
Močovinoformaldehydové lepidlo.

Vlastnosti
ISARIT E 1 je práškové močovino - formaldehydové lepidlo používané pre dyhovanie a lepenie vo vyhrievaných lisoch. Lepidlo sa mieša s vodou, pričom vytvára homogénnu zmes s vysokým obsahom sušiny.

ISARIT E 1 sa nanáša obvyklými prístrojmi. Nevytvrdnuté lepidlo je možné ľahko zmyť.

Pri dyhovaní drevotriesky emisnej triedy E 1 s ISARITom E 1 pri dodržaní pracovných pokynov je možnosť dosiahnutia emisných hodnôt, ktoré sú nižšie ako prípustné hodnoty podľa DIN 52 386.

Dôležité upozornenia
U niektorých druhov drevín ako breza, gaštan, teak, borovica, javor, palisander, koto ai., môžu vzhľadom k ich štruktúre, či obsahu určitých látok v dreve, nastať problémy pri lepení. Zlepšenie sa môže dosiahnuť pridaním cca 15 % disperzného lepidla RAKOLL®.


Technické listy