Dodávatelia

DIOTROL

Švajčiarsky výrobca olejov a voskov na povrchovú úpravu drevených povrchov trvale vystavených extrémnym poveternostným podmienkam. Spoločnosť Diotrol bola založená v roku 1920. Je to rodinná firma opierajúca sa o 80 ročné skúsenosti pri vývoji a výskume povrchových úprav dreva založených na báze prírodných olejov a voskov.

Sídlom spoločnosti DIOTROL je lokalita obklopená alpským vysokohorskými prostredím a jej výrobky sú svojím zložením orientované na ochranu drevených povrchov vystavených týmto extrémnym výkyvom počasia. Z hľadiska nadmorskej výške nie je problémom len vplyv dažďa, chladu a vetra, ale aj pôsobenie slnečného ultrafialového žiarenia, ktoré má vo vyšších nadmorských polohách vyššiu intenzitu. Pôsobenie slnečného UV žiarenia je znásobované v zimnom období a to jeho odrazom od snehom pokrytého povrchu, ktorý pôsobí ako zrkadlo. Ďalším dôležitým faktorom sú veľmi rýchle zmeny teplôt vonkajšieho prostredia.

Takto vystavené drevené povrchy sú veľmi degradované poveternostnými vplyvmi a potrebujú dôkladnú ochranu dostatočne odolávajúcu týmto podmienkam.

Zameraním spoločnosti DIOTROL je vývoj, výskum a výroba náterových hmôt na báze prírodných olejov a voskov. Tieto materiály sú podľa určenia použitia buď na čisto olejovej báze, alebo na báze olejovej emulzie rozpustnej vo vode. Orientácia výrobkov je na profesionálnu povrchovú úpravu zrubových stavieb, dreveníc, chát a všetkých drevených konštrukcií vystavených vonkajšiemu prostrediu. Výrobky sú svojimi parametrami určené na najnáročnejšie povrchy, čo sa týka požiadaviek na životnosť náterov, aplikáciu a vzhľad. Súčasťou systémov je široký doplnkový sortiment, ktorý dotvára celkový vzhľad a funkčnosť systémov povrchových úprav.

V sortimente spoločnosti DIOTROL je možné nájsť materiály zachovávajúce viditeľnú štruktúru dreva, vrátane čisto transparentnej povrchovej úpravy. Ale taktiež široký sortiment krycích olejových farieb určených na prekrytie drevenej štruktúry, ktoré sú z hľadiska svojho vzhľadu obľúbené hlavne v škandinávskych krajinách. Sortimentná skladba krycích farieb obsahuje taktiež najmodernejšie dizajnové požiadavky na krycie nátery s metalickým efektom, určené na dotváranie dizajnu moderných drevostavieb a drevených doplnkov určených na umiestnenie vo vonkajšom prostredí.

Okrem materiálov určených na povrchovú úpravu nových drevených povrchov, sa spoločnosť DIOTROL zaoberá aj riešením problémov údržby a opráv už existujúcich náterov od iných výrobcov. Jedným z hlavných zameraní v tejto kategórii je pomoc tým spotrebiteľom, ktorý pri stavbe zvolili nevhodný spôsob povrchovej úpravy, resp. zvolili nevhodný náter. V prevažnej miere sa jedná o povrchy z hľadiska vzhľadu veľmi poškodené, ktorých oprava je nevyhnutná a vyžaduje dlhoročné skúsenosti.