Dodávatelia

Binks

je výrobca aplikačnej techniky s veľmi dlhou tradíciou. Vďaka celosvetovej globalizácii sa pred pár rokmi zaradila do zoskupenia ITW, ktoré zoskupuje ešte značky Devilbiss, Ransburg a Grena. Tým sa výrobný program vyprofiloval a firma Binks sa začala venovať len vývoju a výrobe aplikačnej techniky tlakového nanášania náterových hmôt systémom Airless a AirCombi. Program konvenčného nanášania náterových hmôt plne prevzala firma Devilbiss.

Systém Airless je tlakové nanášanie náterových hmôt bez podpory prídavného vzduchu. Náterová hmota je tlačená vysokým tlakom cez trysku a tým dochádza k atomizácii náterovej hmoty na malé časti. Okraje lúča sú ostré a preto je tento systém využívaný hlavne v kovopriemysle.

Systém AirCombi (Airmix) je tlakové nanášanie náterových hmôt s podporou vzduchu. Náterová hmota je tlačená vysokým tlakom cez trysku, ale za tryskou je lúč ešte usmerňovaný prídavným vzduchom. Tým dochádza k zjemneniu okrajov lúča a jednotlivé prechody a náväznosť nie je na ploche viditeľná. Tento systém je preto najviac používaný v drevopriemysle.

Využitie aplikačnej techniky Binks je veľmi široké. Okrem výroby nábytku a okien je jej použitie bežné v kovopriemysle, keramickom priemysle ale aj na výrobky z plastu.

Okrem tlakových zariadení pre ručné nanášanie je firma Binks špecialistom aj na osadenia striekacích automatov automatickými pištoľami a tlakovou reguláciou materiálu.

Produkty
  • HP 10/32 - vysokotlaková pumpa
  • AA4000 - ručná pištoľ AirCombi