Dodávatelia

H.B.Fuller

je výrobcom a dodáteľom špeciálnych priemyslových lepidiel pre drevársky priemysel dodávaných pod obchodnou značkou RAKOLL.

Produkty