Dodávatelia

Devilbiss

sa špecializuje na konvenčné nanášanie náterových hmôt. Devilbiss patrí do zoskupenia ITW. Výrobný program tvoria klasické pištole s nádobkou, automatické pištole a membránové čerpadlá. K nanášaniu náterových hmôt dochádza pri nízkom tlaku (do 5 bar) a rozprašovanie prebieha systémom TRANS-TECH, alebo HVLP.
  • Konvenčné nanášanie má účinnosť 40% a spotreba vzduchu je 320 l/min.
  • Nanášanie systémom HVLP má účinnosť 60% a spotreba vzduchu je 480 l/min.
  • Nanášanie systémom Trans-tech má účinnosť 65% a spotreba vzduchu je 280 l/min.
Produkty