Dodávatelia
Model F15

Dvojručná pneumatická brúska F15 má pracovnú šírku 200 mm. Pracuje pri maximálnom tlaku 6 barov. Je určená pre veľkokapacitné výroby nábytku na brúsenie hrán dielcov poukladaných na seba vo väčšom množstve.

Dodáva sa v dvoch vyhotoveniach
  • 800 ot./min. - osadenie systémom QuickFlex
  • 1200 ot./min. - osadenie systémom QuickDisc (slniečka)
 


Prospekt (AJ)