Dodávatelia
QN

Nástroje QN sú určené na brúsenie a tvarovanie mäkkého a tvrdého dreva a MDF.

Použitie
 • brúsenie MDF v kombinácii s Quick Discami
 • oscilačné brúsenie povrchov
 • nylon - tvarovanie mäkkého dreva - rustik
 • medzibrus lakov a pigmentov
 • v kombinácii s kožou - leštenie voskov
 • kovové násady na tvarovanie tvrdého dreva - rustik
Štandardne môžu byť dodané nasledovné sady
 • QN - sisal, kefy na čistenie povrchov
 • QN - nylon, leštenie voskovaných povrchov (kombinácia s kožou)
 • QN - tynex, na brúsenie lakov a pigmentov na MDF (možné dodať v 3-och hrúbkach)
 • QN - tynex, na tvarovanie mäkkého dreva
 • QN - HR, na tvarovanie tvrdého dreva