Dodávatelia

Lepidlá D3

RAKOLL® ECO 3
Jednosložkové plnené disperzné D 3 lepidlo.

Vlastnosti
RAKOLL® ECO 3 je PVAc disperzné lepidlo s veľmi dobrou odolnosťou spoja voči vode, spĺňajúcou požiadavky D3 a pri zmiešaní RAKOLL® ECO 3 s RAKOLL® Härtrom GXL 3 spĺňa požiadavky D4 podľa DIN EN 204.

Príprava dreva
Diely musia byť čisté, bez prachu a mastnoty. Nepresnosti ( tolerancie ) v zostavovaní dielov predlžujú lisovací čas a znižujú pevnosť.

Opracovanie lepených plôch treba uskutočniť krátko pred lepením.

Nános lepidla
RAKOLL® ECO 3 sa obvykle nanáša jednostranne, pri požiadavke na vyššiu vodovzdornosť tiež obojstranne, nanášacím zariadením, valčekom, štetcom alebo iným zariadením v tenkej, rovnomernej vrstve.


Technické listyRAKOLL® E WB 0301
Jednozložkové D - 3 lepidlo.

Vlastnosti
RAKOLL® E WB 0301 veľmi rýchlo vytvrdzuje, zvlášť pri pôsobení teploty.

Príprava dreva
Diely musia byť čisté, bez prachu a mastnoty. Nepresnosti ( tolerancie ) v zostavovaní dielov predlžujú lisovací čas a znižujú pevnosť.

Zarovnanie driev by malo byť prevedené krátko pred lepením.

Nános lepidla
RAKOLL® E WB 0301 sa zvyčajne nanáša jednostranne, pri požiadavke na vyššiu odolnosť voči vode tiež obojstranne, nanášacím zariadením, valčekom, štetcom alebo iným zariadením v tenkej, rovnomernej vrstve.


Technické listyRAKOLL® Express D 3
Lepenie v taktových lisoch, montážne a korpusové lepenie s použitím vysokofrekvenčného ohrevu.

Vlastnosti
RAKOLL® Express D 3 veľmi rýchlo vytvrdzuje. Pri vyhrievaní sú možné krátke lisovacie časy. Lepená škára sa vyznačuje odolnosťou voči vode (dosiahnutej po niekoľkých dňoch) a voči zvýšenej teplote.

Pokyny pre spracovanie
Otvorený a lisovací čas sú výrazne pri práci ovplyvnené napr.: teplotou, vlhkosťou vzduchu, savosťou materiálu, naneseným množstvom lepidla a pnutím v materiáli.

Nános lepidla
RAKOLL® Express D3 sa zvyčajne nanáša jednostranne, pri požiadavke na vyššiu odolnosť voči vode tiež obojstranne, nanášacím zariadením, valčekom, štetcom alebo iným zariadením v tenkej, rovnomernej vrstve.


Technické listyRAKOLL® GXL 3
jednozložkové D - 3 lepidlo, zmiešaním s tvrdidlom D - 4.

Vlastnosti
RAKOLL® GXL 3 je PVAc lepidlo s dobrou odolnosťou voči vode, ktoré pri jednozložkovom spracovaní vyhovuje nárokom triedy
D - 3 a zmiešaním s RAKOLL® GXL - 3 - Härter nárokom triedy
D - 4 podľa DIN EN 204.

RAKOLL® GXL 3 vytvrdzuje veľmi rýchlo. Pôsobením tepla sú možné krátke lisovacie časy. Vytvrdnutá škára sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči zvýšenej teplote.

Pri opracovávaní lepených škár šetrí nástroje.

Príprava dreva
Diely musia byť čisté, bez prachu a mastnoty. Nepresnosti ( tolerancie ) v zostavovaní dielov predlžujú lisovací čas a znižujú pevnosť.

Zarovnanie driev by malo byť prevedené krátko pred lepením.

Nános lepidla
RAKOLL® GXL 3 sa zvyčajne nanáša jednostranne, pri požiadavke na vyššiu odolnosť voči vode, tiež obojstranne, nanášacím zariadením, valcom, štetcom alebo iným zariadením v tenkej, rovnomernej vrstve.


Technické listy