Dodávatelia

Mazadlá a separátory

ACMOS 1124 B


Vlastnosti
ACMOS 1124 B je oddeľovací prostriedok - separátor na novej báze. Jedná sa o veľmi kvalitný produkt s vynikajúcimi vlastnosťami, ktorý sa výborne osvedčuje vo výrobe. ACMOS 1124 B bráni priľnavosti lepidiel, vyrobených na báze močoviny na lisoch, nanášacích zariadeniach. Lepidlu bráni pevne priľnúť na lise a toto sa dá následne ľahko odstrániť.

Použitie
Nanášame tenkú, rovnomernú vrstvu na horúce plochy lisu. Pri nanesení vytvára ACMOS 1124 B deliaci film ako odolnú ochranu.


Technické listy



ACMOS 81 - 400 WE
Separátor ACMOS 81 - 400 WE sa používa na výrobu veľkoplošných dosák olepovaných rôznymi materiálmi.

Vlastnosti
ACMOS 81 - 400 WE je riedky, biely, v teple a chlade veľmi stabilný separátor. Neobsahuje ani silikóny, ani rozpúšťadlá. K nastrekovaniu na horúce podložné plechy je táto emulgovaná forma odlučovača obzvlášť vhodná.

Použitie
Nastriekať na horúce podložné plechy. Pri nanesení na studené plechy chvíľu počkať, aby sa mohla odpariť vlhká súčasť a aby sa dosiahol úplný účinok oddelenia. Na výrobu povlakovaných dosiek ( fenolu a živice ), dekoračných dosiek, atď. Rovnako pre stĺpikové olepovačky, rozpúšťa zvyšky bieleho lepidla.


Technické listy



WAXILIT 22 - 71 F
WAXILIT 22 - 71 F je klzný prostriedok (mazivo) pre stroje na opracovanie dreva.

Vlastnosti
WAXILIT 22 - 71 F je bezsilikónový klzný prostriedok pre stroje na opracovanie dreva, ktoré sú vybavené automatickým podávacím zariadením. WAXILIT 22 - 71 F zaručuje dobrý klzný účinok. Žiadne upchávanie a zalepenie čerpadiel, vedení (potrubí) a trysiek.

Použitie
WAXILIT 22 - 71 F naplniť do zásobnej nádoby čerpadla klzného prostriedku. Klzný prostriedok je možné spracovať aj ručnou pištoľou (pokiaľ možno kovovou). Podľa druhu dreva dávkovať množstvo klzného prostriedku. Mäkké drevo, menej klzného prostriedku. Tvrdé drevo, viac klzného prostriedku. WAXILIT 22 - 71 F nezanecháva žiadne škvrny. Závady pri dodatočnom morení, lakovaní alebo lepení (glejení) nie sú známe.

Na spracovanie mokrého, čerstvého a hrubého (drsného) dreva je vhodný WAXILIT 22 - 60.


Technické listy