Dodávatelia

Tavné lepidlá

PATRONE K 650 P/2
tavné lepidlo pre Holz - Her stroje.

Vlastnosti
Lepidlo PATRONE K 650 P / 2 je lepidlo na báze EVA. Ľahko sa taví, nevytvára žiadne vlákna.
  • olepovanie masívu dyhových hrán
  • melamínových a PVC hrán (natretých primerom na zlepšenie priľnavosti lepidla)
  • DKS platňových odrezkov ( podľa možnosti použiť prípravok na zlepšenia priľnavosti)

Upozornenie
Tavné lepidlá aj pri dodržaní predpísaných teplôt spracovania uvoľňujú pary, ktoré môžu dráždiť dýchacie orgány. Preto by malo byť zaistené odsávanie pár na pracovisku.


Technické listyRAKOLL® Schmelzkleber P 09
Tavné lepidlo pre olepovačky hrán HOLZ-HER.

Vlastnosti
RAKOLL® Schmelzkleber P 09 je lepidlo na báze umelej živice EVA. Lepidlo sa ľahko taví, nevytvára vlákna.

Tepelná odolnosť
Tepelná odolnosť RAKOLL® Schmelzkleber P 09 vyhovuje všetkým vysokým požiadavkám, ktoré možno predpokladať u nábytkov v chladných, miernych, sucho-horúcich a vlhko-horúcich klimatických oblastiach.

Upozornenie
Tavné lepidlá aj pri dodržaní predpísaných teplôt spracovania uvoľňujú pary, ktoré môžu dráždiť dýchacie orgány. Preto by malo byť zaistené odsávanie pár na pracovisku.


Technické listyRAKOLL® Schmelzkleber K 4/570
Tavné lepidlo na hrany.

Vlastnosti
RAKOLL® Schmelzkleber K 4/570 je lepidlo z umelej živice na báze EVA. Má dobré spracovateľské vlastnosti - je dobre taviteľné a dobre sa rozteká.

Tepelná odolnosť
Tepelná odolnosť lepidla RAKOLL® Schmelzkleber K 4/570 vyhovuje stredným požiadavkám, ktoré môžu byť u nábytku v oblasti bývania a pre chladné oblasti.

Tepelná odolnosť pri teste za stúpajúcej teploty podľa metódy " RAKOLL " : cca. 65 st. C

Upozornenie
Tavné lepidlá aj pri dodržaní predpísaných teplôt spracovania uvoľňujú pary, ktoré môžu dráždiť dýchacie orgány. Preto by malo byť zaistené odsávanie pár na pracovisku.


Technické listyRAKOLL® Schmelzkleber K 4/581 - LV
Tavné lepidlo na hrany.

Vlastnosti
RAKOLL® Schmelzkleber K 4/581 - LV je lepidlo z umelej živice na báze EVA. Má dobré spracovateľské vlastnosti - je dobre taviteľné a dobre sa rozteká.

Tepelná odolnosť
Tepelná odolnosť lepidla RAKOLL® Schmelzkleber K 4/581 - LV vyhovuje stredným požiadavkám, ktoré môžu byť u nábytku v oblasti bývania a pre chladné oblasti. Tepelná odolnosť pri teste za stúpajúcej teploty podľa metódy " RAKOLL " pri použití 2 melamínových hrán, 1 PVC a 1 dyhovej hrany i 2 extrudovaných hrán : cca. 82 st. C

Upozornenie
Tavné lepidlá aj pri dodržaní predpísaných teplôt spracovania uvoľňujú pary, ktoré môžu dráždiť dýchacie orgány. Preto by malo byť zaistené odsávanie pár na pracovisku.


Technické listyRAKOLL® Schmelzkleber U 128
Tavné lepidlo na olepovanie hrán prírodnými dyhami.

Vlastnosti
RAKOLL® Schmelzkleber U 128 je umelohmotné tavné lepidlo na bázi EVA s dobrým zmáčaním na ťažko lepiteľné flísové povrchy zadnej strany dýh, vyznačujúce sa dobrou priľnavosťou.

Tepelná odolnosť
Tepelná odolnosť obaľovaných profilov závisí na lepenom materiáli, forme a veľkosti profilov a vyhotovení lepenia. Z tohto dôvodu nemôžeme uviesť žiadne všeobecné údaje tepelnej odolnosti. Dosiahnutá tepelná odolnost podľa RAKOLL® metódy v praxi pri bežne používaných dyhách so stúpajúcou teplotou dosahuje cca 70 st. C

Upozornenie
Tavné lepidlá aj pri dodržaní predpísaných teplôt spracovania uvoľňujú pary, ktoré môžu dráždiť dýchacie orgány. Preto by malo byť zaistené odsávanie pár na pracovisku.


Technické listyRAKOLL® Schmelzkleber U 320
Tavné lepidlo bez plnidiel na olepovanie hrán dekoračnými fóliami.
Vlastnosti
RAKOLL® Schmelzkleber U 320 je umelohmotné tavné lepidlo na bázi EVA bez plnidiel, s krátkym otvoreným časom, nízkou viskozitou a relatívne vysokou tepelnou odolnosťou s dobrými spracovateľskými vlastnosťami aj k ťažkým dekoračným fóliám.

Tepelná odolnosť
Tepelná odolnosť obaľovaných profilov závisí na lepenom materiáli, forme a veľkosti profilov a vyhotovení lepenia. Z tohto dôvodu nemôžeme uviesť žiadne všeobecné údaje tepelnej odolnosti. Dosiahnutá tepelná odolnost podľa RAKOLL® metódy v teste pri bežne používaných PVC - ABS hranách so stúpajúcou teplotou cca 70 st. C

Upozornenie
Tavné lepidlá aj pri dodržaní predpísaných teplôt spracovania uvoľňujú pary, ktoré môžu dráždiť dýchacie orgány. Preto by malo byť zaistené odsávanie pár na pracovisku.


Technické listySUPERMELT Plus
Transparentné lepidlo na hranovacie pásky s vysokou tepelnou odolnosťou.
Vlastnosti
RAKOLL®Supermelt Plus je žlto - transparentné tavné lepidlo na báze EVA s dobrými spracovateľskými vlastnosťami.
RAKOLL® Supermelt Plus sa vyznačuje nízkou spotrebou pri lepení a extrémnou počiatočnou pevnosťou..

Tepelná odolnosť
Tepelná odolnosť obaľovaných profilov závisí na lepenom materiáli, forme a veľkosti profilov a vyhotovení lepenia. Z tohto dôvodu nemôžeme uviesť žiadne všeobecné údaje tepelnej odolnosti. Tepelná odolnosť podľa RAKOLL® metódy v teste so stúpajúcou teplotou pri použití 3 melamínových, 1 PVC, 1 nábytkovej ako aj dvoch extrudovaných PVC-ABS hrán: cca 100 st. C

Upozornenie
Tavné lepidlá aj pri dodržaní predpísaných teplôt spracovania uvoľňujú pary, ktoré môžu dráždiť dýchacie orgány. Preto by malo byť zaistené odsávanie pár na pracovisku.


Technické listy